SMSfun.sk
SMSfun.sk

Bav sa s mobilom
plným zábavy!

Tisíce obrázkov, melódií, pesničiek a videklipov!

SMSfun.sk

WAU LETO S TV JOJ 2016

Súťaž WAU LETO S TV JOJ 2016 skončila 15.9.2016.
Výhercu sme vyžrebovali za účasti notára 19.9.2016.
Meno výhercu sa dozviete na PLUSKE dňa 21.9.2016 o 20:30 v relácii WAU LETO S TV JOJ.

Účelom súťaže WAU LETO S TV JOJ 2016 je podpora predaja služieb organizátora na www.vyhra.huste.tv, www.hl.joj.sk a www.smsfun.sk , propagácia vysielania televíznych programových služieb ,,JOJ GROUP”, podpora a propagácia predaja elektronických služieb vysielateľa na portáli HUSTE.TV , ako aj podpora a propagácia elektronických komunikačných služieb spoločnosti Orange, spoločnosti Telekom a spoločnosti O2.

Organizátor a technický poskytovateľ súťaže je MegaVox, s.r.o. Marketingoví partneri sú - Orange, Telekom. Súťaž je dostupná prostredníctvom SMS zo sietí spoločností Orange, Telekom a O2 a prostrednictvom volania na atx z mobilných sietí spoločností Orange, Telekom, O2 a SWAN.

Spotrebiteľská súťaž s názvom WAU LETO S TV JOJ 2016 bude trvať v termíne od 15.6.2016 do 15.9.2016 a diváci TV JOJ a zákazníci portálu hrajú o výhru minimálne 15.000,- Eur. Zákazníci sa do spotrebiteľskej súťaže môžu zapojiť prostredníctvom zaslania SMS odoslaných na bezplatné číslo 987, alebo prostredníctvom telefonátu na audiotextové (atx) číslo 0900 712 987.

Podmienkou na zaradenie do súťaže / účasť v súťaži je zakúpenie si minimálne 30 JOJ kreditov určených na sťahovanie digitálneho obsahu organizátora a pozeranie digitálneho obsahu vysielateľa. Za každú odoslanú SMS získa zákazník JOJ kredity (JK) a zároveň aj žreby, ktoré slúžia ako základ súťaže. Za každých 10 kúpených JK si môže stiahnuť jeden ľubovoľný obrázok, za 12 JK si môže pozrieť jeden zápas na www.huste.tv a za 1 JK môže odoslať sms cez sms bránu marketingových partnerov.

SMS a spoplatnenie odpovednej správy

SMS príkazZískané žrebyZískané JKCena
JOJ1302 Eur
PLUS3604 Eur
KREDIT1302 Eur
ANO1302 Eur

Spoplatnenie SMS - Vedomostný kvíz

SMS príkazZískané žrebyZískané JKCena
A1302 Eur
B1302 Eur

Cena odchádzajúcej SMS na skrátené číslo 987 je 0 Eur. Ceny sú s DPH.

SMS príkazy sú vždy účtované tak, ako je vyššie uvedené, okrem prípadov, ak organizátor vyslovene uvedie, že v daný deň, alebo v určenom časovom období, je jeden konkrétny a zároveň prvý sms príkaz zadarmo, alebo účtovaný sumou 1 Eur s DPH.

V prípade ak budú v sms správach komunikované iné sms príkazy, ako vyššie uvedené tak platí, že za sms v hodnote 2 eur si zákazník zakúpi 30 JK a za sms v hodnote 4 Eur si zákazník zakúpi 60 JK.

Spoplatnenie volania na atx

ATX čísloZískané žrebyZískané JKCena
0900 712 9871302 Eur

V prípade telefonátu je účtované volanie na atx číslo a prípadná odpovedná SMS, ktorú dostane účastník po telefonáte na atx číslo, nie je účtovaná.

Trvanie súťaže

Súťaž má jeden “hlavný herný cyklus”, ktorý začína 15.6.2016 a končí 15.9.2016. Počas trvania súťaže môže organizátor určiť – definovať ďalšie časové obdobia – „malé herné cykly“. O každom malom hernom cykle súťaže budeme informovať prostredníctvom vysielania JOJ GROUP, na webe wl.joj.sk, vyhra.huste.sk, smsfun.sk, alebo prostredníctvom informačných SMS.

Žrebovanie

Žrebovanie za hlavný herný cyklus prebehne po ukončení súťaže na obrazovke TV JOJ a žrebovať sa bude zo všetkých sms prijatých v celej súťaži. Do žrebovania bude zaradené telefónne číslo s počtom žrebov, koľko ich na svojom telefónnom čísle získalo počas celého trvania súťaže.

Žrebovanie za malé herné cykly budú prebiehať následujúci deň po ukončení malého herného cyklu a žrebovať sa bude zo všetkých sms prijatých v poslednom ukončenom malom hernom cykle. Do žrebovania za daný malý herný cyklus bude zaradené len telefónne číslo, ktoré v tom danom malom hernom cykle za ktorý sa žrebuje získalo aspoň jeden žreb (bola poslaná sms z jeho telefónneho čísla). Toto telefónne číslo bude zaradené do žrebovania s počtom žrebov, koľko ich na svojom telefónnom čísle získalo počas celého trvania súťaže.

Výhry

Garantovaná výhra za hlavný herný cyklus je minimálne 15.000,- Eur.

Výhra je od 12.9.2016 navýšená na 30.000,- Eur.

Doplnkové výhry za malé herné cykly budú komunikované vo vysielaní TV JOJ, na www.vyhra.huste.tv, www.wl.joj.sk a www.smsfun.sk, resp. komunikované v sms správach. Poskytnuté výhry sú výhry pred zdanením a podliehajú zdaneniu v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmu.

Informácie - vypnutie info správ

Na zistenie stavu JK získaných v súťaži a stiahnutie obrázkov pošle zákazník sms s textom STAHUJ (STIAHNI) na cislo 987, alebo telefonátom na atx číslo 0900 112 987 (telefonát nie je účtovaný, pretože nedôjde k spojeniu). Spätne dostane cez sms správu web link, z ktorého si môže podľa stavu a počtu kreditov sťahovať obrázky. Pre použitie JK na zaslanie sms cez sms bránu sa prihláste tu.

Registrovaný účastník portálu huste.tv môže JK využiť na sledovanie plateného obsahu na tomto portáli. Ak si účastník zvolí ako možnosť platenia za platený obsah JK tak je po prihlásení vyzvaný na overenie tel. čísla na ktorom získal JK. Vloží cez formulár tel. číslo, ktoré bude následne overené v systéme. Ak sa na jeho čísle nachádza dostatočný počet kreditov na sledovanie plateného obsahu tak dostane bezplatnú sms s overovacím kódom, ktorý vloží do formulára. Po úspešnom overení už bude takto overené číslo spárované s jeho registráciou a následne ak bude chcieť využiť JK, tak už nebude musieť robiť overovanie cez sms.

Pokiaľ na čísle nebude dostatočný počet JK, alebo nebudú žiadne JK, tak dostane na webe výzvu na zakúpenie JK. „Posli KREDIT na 987. Cena 2 Eur.“ Resp. „Volaj 0900 712 987. Cena 2 Eur.“ Po zakúpení JK opätovne prebehne proces autorizácie.

Krátke a aktuálne informácie o súťaži môžu účastníci dostať bezplatne a to zaslaním sms s textom POMOC, alebo HRA na číslo 987.

Zákazníci, ktorí sa zapoja do súťaže, budú počas jej trvania informovaní automatickými sms správami o možných prémiách, bonusoch atď. Vypnutie týchto info sms je možné:

  • Bezplatne zaslaním sms s textom STOP na bezplatné číslo 987
  • Zaslaním krátkej stručnej žiadosti e-mailom na adresu office@megavox.sk
  • Zavolaním na infolinku: 0908 940 755 (operátor prac. dni 9 – 16)

Podrobné pravidlá súťaže