SMSfun.sk
SMSfun.sk

Bav sa s mobilom
plným zábavy!

Tisíce obrázkov, melódií, pesničiek a videklipov!

SMSfun.sk

ŠŤASTNÁ 11KA

Účelom súťaže ŠŤASTNÁ 11KA je podpora propagácie vysielania televíznych programových služieb DIGI SPORT 1, DIGI SPORT 2, DIGI SPORT 3, DIGI SPORT 4 A DIGI SPORT 5 (ďalej len “DIGI SPORT” a podpora a propagácia aplikácie DIGI GO pre mobilné telefóny a tablety, ktorá umožňuje sledovať televízne športové programy DIGI SPORT, ako aj podpora a propagácia elektronických komunikačných služieb spoločnosti Orange, spoločnosti Telekom a spoločnosti O2.

Vyhlasovateľ súťaže je DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Organizátor a technický poskytovateľ súťaže je MegaVox, s.r.o. Marketingoví partneri sú - Orange, Telekom. Súťaž je dostupná prostredníctvom SMS zo sietí spoločností Orange, Telekom a O2.

Spotrebiteľská súťaž s názvom ŠŤASTNÁ 11KA bude trvať v termíne od 18.10.2016 do 26.11.2016 a diváci a účastníci hrajú o výhru minimálne 11.000,- EUR. Zákazníci sa do spotrebiteľskej súťaže môžu zapojiť prostredníctvom zaslania SMS odoslaných na bezplatné číslo 707.

Podmienkou na zaradenie do súťaže / účasť v súťaži je zakúpenie si minimálne jedného „Jedinečného aktivačného kódu (JAK)“ určeného na prístup k službe v mobilnej aplikácii DIGI GO. Za každú odoslanú SMS získa zákazník jeden JAK a zároveň aj súťažné „góly“ (žreby), ktoré slúžia ako základ súťaže. Za každý jeden zakúpený JAK získa zákazník prístup k službám v mobilnej aplikácii DIGI GO na jeden mesiac.

SMS a spoplatnenie odpovednej správy

SMS príkazZískané gólyZískané JAKCena
GOL112 Eur
DIGI112 Eur
DIGIGO000 Eur

Spoplatnenie SMS - Vedomostný kvíz

SMS príkazZískané gólyZískané JAKCena
A112 Eur
B112 Eur

Cena odchádzajúcej SMS na skrátené číslo 707 je 0 EUR. Ceny sú s DPH.

SMS príkazy sú vždy účtované tak, ako je vyššie uvedené, okrem prípadov, ak organizátor vyslovene uvedie, že v daný deň, alebo v určenom časovom období, je jeden konkrétny a zároveň prvý sms príkaz zadarmo, alebo účtovaný sumou 1 EUR s DPH.

V prípade ak budú v sms správach komunikované iné sms príkazy, ako vyššie uvedené tak platí, že za sms v hodnote 2 EUR si zákazník zakúpi 1 JAK.

Trvanie súťaže

Súťaž má jeden “hlavný herný cyklus”, ktorý začína 18.10.2016 a končí 26.11.2016. Počas trvania súťaže môže organizátor určiť – definovať ďalšie časové obdobia – „malé herné cykly“. O každom malom hernom cykle súťaže budeme informovať prostredníctvom vysielania DIGI SPORT, na www.11ka.sk, smsfun.sk, alebo prostredníctvom informačných SMS.

Žrebovanie

Žrebovanie za hlavný herný cyklus prebehne po ukončení súťaže a žrebovať sa bude zo všetkých sms prijatých v celej súťaži. Do žrebovania bude zaradené telefónne číslo s počtom „gólov“ (žrebov), koľko ich na svojom telefónnom čísle získalo počas celého trvania súťaže.

Žrebovanie za malé herné cykly budú prebiehať nasledujúci deň po ukončení malého herného cyklu a žrebovať sa bude zo všetkých sms prijatých v poslednom ukončenom malom hernom cykle. Do žrebovania za daný malý herný cyklus bude zaradené len telefónne číslo, ktoré v tom danom malom hernom cykle za ktorý sa žrebuje získalo aspoň jeden „gól“ (žreb) (bola poslaná sms z jeho telefónneho čísla). Toto telefónne číslo bude zaradené do žrebovania s počtom žrebov, koľko ich na svojom telefónnom čísle získalo počas celého trvania súťaže.

Výhry

Garantovaná výhra za hlavný herný cyklus je minimálne 11.000,- EUR.

Doplnkové výhry za malé herné cykly budú komunikované vo vysielaní DIGI SPORT, na www.11ka.sk a www.smsfun.sk, resp. komunikované v sms správach. Poskytnuté výhry sú výhry pred zdanením a podliehajú zdaneniu v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmu.

Využitie JAK v mobilnej aplikácii DIGI GO

Účastník, ktorý si zakúpil počas súťaže JAK si tieto uplatní v službe DIGI GO nasledujúcim spôsobom; Na zistenie stavu JAK získaných v súťaži a možnosť uplatniť si prístup v mobilnej aplikácii služby DIGI GO pošle zákazník sms s textom DIGIGO na číslo 707. Spätne dostane cez bezplatnú sms správu jeden z jeho získaných jedinečných aktivačných kódov (JAK), ktorým si na www.digigo.sk aktivuje používanie mobilnej aplikácie DIGI GO na jeden mesiac. Každou smskou sa zákazníkovi odošle vždy len jeden JAK zo všetkých, ktoré získal počas súťaže. Pokiaľ budú zákazníkovi odoslané všetky jeho JAK, teda už nebude mať žiadny k dispozícii, tak dostane sms, ktorá ho bude informovať o tomto stave.

Používateľ, ktorý chce používať mobilnú aplikáciu DIGI GO si ju musí najskôr stiahnuť do svojho zariadenia a zaregistrovať sa na www.digigo.sk. Po úspešnej registrácii (alebo ak je už zaregistrovaný), si na aktiváciu svojho konta na www.digigo.sk vyberie možnosť „Použiť JAK”. Následne do políčka vloží JAK, ktorý získal počas súťaže. Po overení platnosti JAK môže používať službu jeden mesiac. JAK je prenosný a môže byť použitý s ktoroukoľvek registráciou na www.digigo.sk, to znamená, že zákazník môže JAK napríklad darovať. Samotné používanie služby DIGI GO sa riadi jej pravidlami na www.digigo.sk.

Krátke a aktuálne informácie o súťaži môžu účastníci dostať bezplatne a to zaslaním sms s textom POMOC, alebo HRA na číslo 707.

Informácie - vypnutie info správ

Zákazníci, ktorí sa zapoja do súťaže, budú počas jej trvania informovaní automatickými sms správami o možných prémiách, bonusoch atď. Vypnutie týchto info sms je možné:

  • Bezplatne zaslaním sms s textom STOP na bezplatné číslo 707
  • Zaslaním krátkej stručnej žiadosti e-mailom na adresu office@megavox.sk
  • Zavolaním na infolinku: 0908 940 755 (operátor prac. dni 9 – 16)

Podrobné pravidlá súťaže